Iranian Culture & Art Club of Fresno
به صدای کوردستان از آمریکا خوش آمدید-

VOK Radio Newsletter

Name: 
Email:  
Subscribe Unsubscribe

Calendar of Events

« < February 2018 > »
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
No events
Home arrow سیاست و اقتصاد
سیاست و اقتصاد
مصاحبە با پروفسور نادر نادروف، مارشال اطلاعات و پدر نفت و گاز چاپ ارسال به دوست
vokradio, Los Angeles, California, USA   

مصاحبە با پروفسور نادر نادروف، مارشال اطلاعات و پدر نفت و گاز

مصاحبە گر: صالح کەوربیری
ترجمە بە فارسی: هادی صوفی زادە

 

nnsroj.com   متنی کە در زیر می آید زندگینامە تلخ و شیرین نادر نادروف، یکی از شناختەترین چهرەهای علمی کورد اتحاد شوروی سابق و قزاقستان است. چندی پیش در جریان سفر بە nader_nadirov_01.jpgارمنستان و ملاقات با برخی از نویسندگان و ادیبان کورد، وقایع دوران مهاجرت و تبعید اجباری کوردها را از نزدیک از زبان هموطنان خود شنیدم. مناسب دانستم کە زندگینامە آقای نادروف را کە سندی از داستان مرگ و زندگی کوردهای تحت ستم تورکان عثمانی، ترکیە نوین و حاکمیت استالین در روسیە است ترجمە نمایم. مصاحبە مزبور در اوایل ژانویە سال ٢٠١٢ در آلماآتای قزاقستان توسط آقای صالح کەوبیری انجام گرفتە است. پیشتر، کل مصاحبە در مجلە "تیرێژ"در دو قسمت در شمارەهای ٥٥ و ٥٦ چاپ و منتشر شد. مجلە "تیرێژ"مدت دە سال است کە در استانبول بە دو زبان تورکی و کوردی منتشر می شود.

 

"نادر کرم" و یا آکادمیسین و پروفسور "نادر نادروف"، یکی از معروفترین متخصصان نفت و شیمی در سراسر جهان است. نادروف رئیس افتخاری اتحادیە کوردهای روسیە و عضو "آسامبلیای"[Asambleya] ملت قزاق است. ایشان از سال ١٩٩٣ عضو دائم آکادمیای اطلاعات ملی قزاقستان می باشد و صاحب جوایز زیر است: پیشاهنگ آموزش ملتهای جمهوریهای فدرال سوسیالیستی شوروی سابق  (١٩٦٧)، جایزە جمهوری قزاقستان در زمان اتحاد شوروی سابق تحت نام اطلاعات و تکنولوژی (١٩٨٠)، دریافت کنندە جایزە در زمینە اطلاعات و تکنولوژی بازنشستگان قزاقستان در شوروی سابق (١٩٨٢)، جایزە اکتشاف در اتحاد شوروی سابق (١٩٨٥)، دریافت جایزە شرکت نفت شوروی سابق (١٩٩١)، جایزە مهندسین محتشم قرن بیستم (2000) و مهندس افتخاری قزاقستان در سال ٢٠٠١.

Read More - ادامه مطلب...
 
بیانیه گروهی ازفعالان سیاسی،روزنامه نگاران کورد وحامیان آنان خطاب بە مبارزین حق طلب ایرانی چاپ ارسال به دوست
vokradio, Los Angeles, California, USA   

بیانیه گروهی از فعالان سیاسی ، فعالان مدنی ، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران کورد و حامیان آنان  :  

خطاب بە مبارزین حق طلب ایرانی !  

  دوشنبه ۱۰ ماه اکتبر ۲۰۱۲

کوردستان، سرزمینی کە صدها سال است بە رزم آوردگاهی میان دو جبهەی آزادیخواهی و سلطەطلبی تبدیل شدە است، دیر زمانیست کە ندای حق طلبی، آزادیخواهی و مبارزە برای کسب حقوق خود و دیگر ملل را سردادە است. تاریخ معاصر این سرزمین و آن بخش از آن کە قطعەایی شدە از موزایک فرش کشوری کە امروز ایرانش می خوانیم گواە حق طلبی و تظلم خواهی ملتی است کە بە درازای حیات سیاسی معاصر ایران حقوق اساسیش مورد اجحاف و ظلم مضاعف و چند گانە قرار گرفتە است. در مسیر مبارزە فرسایشی با دژخیمان و در راە نفی تمامیت خواهی مرکزنشینان چە بسیار سالها کە یک تنە و با تمام توان ایستادیم و برومندترین و رشیدترین فرزندانمان را فدای مبارزە در راە آزادی و البتە خدمت در راه بیداری وجدانهای خفتە کردەایم. iran_ethnic_groups_629.gif

قدمت تحزب و مبارزە ارگانیک و تشکل یافتە و جامعەای پویا با دهها رادمرد و شیر زن مبارز در بند و در انتظار اجرای احکام سنگین و ظالمانە در خطەی کردستان، برآمدی از این تاریخ و گواهی بر این مدعا است.

اخیرا، پس از انتشار توافقنامەای ما بین دو حزب با سابقەی کردستانی، شاهد انتشار تعداد قابل توجهی از بیانات مکتوب و شفاهی، کە البتە برخی از آنها تا حد دشنامنامە تنزل یافتە بود، از جانب کسانی بودیم کە خود را مدافع یکپارچگی ایران میدانند. مدافعانی کە طریق خود را از مسیر نفی حقوق ابتدایی ملل تحت ستم ساکن در ایران می جویند. این فرافکنی‌ها و واکنش‌های بە دور از هر گونە تعقل سیاسی زمانی بیشتر ماهیت دیکتاتورمنشانە خود را نشان میدهد کە نە در این توافقنامە و نە در تاریخ سیاسی این دو حزب از بدو تشکیل تا کنون حتی یکبار نیز از تجزیە کردستان از ایران بحثی بە میان نیامدە است. آنچە این دو حزب در مفاد توافقنامە خود بە آن اشارە کردەاند جمع بندی است از حداقل خواستهای ملت کورد در ایران.

Read More - ادامه مطلب...
 
بن بست سیاست گذاری قومی در ایران چاپ ارسال به دوست
شاهد علوی   

 بن بست سیاست گذاری قومی در ایران   

 

shahid_alavi.jpg

 February 26, 2012

شاهد علوی

همه حق دارند آزادانه و به طور کامل زبان مادری خویش را در تمام عرصه های زندگی به کار ببرند؛ این شعار بنیادی است که به روز سوم اسفند برابر با بیست و یکم فوریه که از ده سال پیش توسط یونسکو روز جهان زبان مادری نام گرفته است معنا می دهد. معنایی که از جمله بخش قابل توجهی از اقلیتهای قومی در ایران در پی تحقق آن هستند.

ایران کشوری است با تنوع قومی بسیارکه زبانهای فارسی، ترکی، کردی، عربی و بلوچی از جمله زبانهای مادری مردمان آن است. به جز زبان رسمی فارسی سایر زبانها اگرچه زبان مادری بیش از نیمی از ایرانیان است در پرتو سیاست گذاریهای منفی قومی نظام سیاسی حاکم به حاشیه انکار و فراموشی رانده شده و به نوبه خود به چالشهای هویتی برای اقلیتهای قومی ایران دامن زده و همگرایی و تفاهم ملی را نیز با دشواری مواجه کرده است. در این یادداشت به بهانه روز جهانی زبان مادری سیاستهای زبانی جمهوری اسلامی واکاوی و نقد می شود. مدعی این یادداشت این است که بر خلاف اصول مندرج در اعلامیه های حقوق بشر، کنوانسیون های بین الملی مرتبط و حتی قانون اساسی ایران، سیاستهای قومی جمهوری اسلامی با هدف حذف زبانهای اقلیت و یکپارچه سازی هویتی و همسان سازی فرهنگی طراحی شده اند. 

Read More - ادامه مطلب...
 
رويا حكاكيان: با از دست دادن دكتر قاسملو ما بعنوان يك ملت يك فرصت استثنائي را از دست داديم چاپ ارسال به دوست
Azad Moradian   

رويا حكاكيان در مصاحبه با صداى كردهاى مقيم امريكا براى آزادى ، صلح و دموكراسى:

 با از دست دادن دكتر قاسملو ما بعنوان يك ملت يك فرصت خيلى استثنائى را از دست داديم

  royahakakian_azad_moradian.jpg

دوشنبه ٢ ژانويه ٢٠١٢

آزاد مراديان

خانم رويا حكاكيان، شاعر،  روزنامه نگار، نويسنده و مدافع حقوق بشر مقيم امريكا، كه آخرين كتاب ايشان ' قاتلان قصر فيروزه" در سال ٢٠١١ به يكى از ده كتاب پرفروش سال امريكا رسيد،سال پر مشغله اى را بشت سر گذاشتند. ايشان در طى سفرهاى متعدد خود به شهرهاى مختلف امريكا، مصاحبه هاى مختلف با رسانه هاى مطرح امريكائى و بين المللي، در طى سخنرانيهايشان در مراكز علمى، دانشگاهى و تحقيقاتى ضمن بحث در مورد آخرين كتابشان، تاريخ معاصر ايران در سالهاى بعد از انقلاب اسلامى را نيز مرور نمودند. خانم حكاكيان كه خود از بنيانگزاران مركز اسناد حقوق بشر ايران وعضو هيئت مديره سازمان  پناهنده گان بين الملى مي باشد چه بعنوان يك روزنامه نگار، چه بعنوان يك فعال و مدافع حقوق بشر نقش بسزائى در اطلاع رسانى از شرايط ايران بعد از انقلاب اسلامى به جامعه بين الملل داشته است.

كتاب قاتلان قصر فيروزه  كه به زبان انگليسى و با نثر ادبى و كاملا استثنائى خانم حكاكيان كه از تسلط و تخصص ايشان به ادبيات، شعر، تاريخ، روانشناسى ، سياست و حقوق بشر نشات مي گيرد توسط شركت گروو پرس به چاپ رسيده و اكنون در بيشتر كتابفروشيهاى مطرح بين المللى و در سايت آمازون به فروش مي رسد. 

Read More - ادامه مطلب...
 
دکتر آزاد مرادیان : کردها در از دست دادن فرصت های طلایی هیچگاه کوتاهی نکرده اند چاپ ارسال به دوست
VOKRadio, Los Angeles, California, USA   
دکتر آزاد مرادیان : کردها در از دست دادن فرصت های طلایی هیچگاه کوتاهی نکرده اند

عارف نادری - سوسن محمدخانی غیاثوند


• طی دو سده ی اخیر مشکلات کوردها آنطور که باید رسانه ای نشده و «مسئله کورد» هم در عرصه ی بین الملل آنگونه که شایسته است طرح نگردیده. برخی عدم وجود یک لابی sossan_aref.jpgقدرتمند برای کوردها در سطح جهانی را عامل آن می دانند. برخی دیگر نیز نبود انسجام، هماهنگی و همکاری میان مردم، احزاب و گروههای مختلف کورد را. عده ای دیگر اما وجود تضاد میان منافع قدرتهای جهانی با خواست ملی کوردها را. این گفتگو در همین رابطه با دکتر آزاد مرادیان صورت گرفته است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲٨ مرداد ۱٣٨۹ -  ۱۹ اوت ۲۰۱۰


  دیوید مک داول جایی در مقدمه کتاب «تاریخ معاصر کرد» می نویسد: «در این شکی نیست که به مدت شاید بیش از دو هزار سال مردم کرد در مقام گروهی قابل ملاحظه وجود داشته، اما تنها در سال های آغاز سده ی بیستم است که به دریافت ادراکی از خود در مقام جامعه ای بنام کرد دست یافته اند.»
متاسفانه طی دو سده ی اخیر نیز مشکلات کوردها آنطور که باید رسانه ای نشده و «مسئله کورد» هم در عرصه ی بین الملل آنگونه که شایسته است طرح نگردیده. برخی عدم وجود یک لابی قدرتمند برای کوردها در سطح جهانی را عامل آن می دانند. برخی دیگر نیز نبود انسجام، هماهنگی و همکاری میان مردم، احزاب و گروههای مختلف کورد را تنها دلیل عدم موفقیت آنها در جلب توجه جامعه جهانی به مشکلات کوردها و مسئله همچنان لاینحل کورد در خاورمیانه معرفی می کنند. عده ای دیگر اما وجود تضاد میان منافع قدرتهای جهانی با خواست ملی کوردها و مطالبات آنها را عامل مهمی در رسانه ای نشدن بخش اعظمی از مشکلات کوردها و عدم طرح شایسته ی «مسئله کورد» در عرصه بین الملل می دانند.


در همین رابطه مصاحبه ای داشتیم با دکتر آزاد مرادیان* ، عضو کنگره ی ملی کوردها در آمریکای شمالی، دبیر کمیته کوردهای مقیم آمریکا برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران، موسس رادیو اینترنتی صدای کوردهای مقیم آمریکا و فعال سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری کورد که در ذیل می آید:

Read More - ادامه مطلب...
 
تداركات جامعه مدني براي دفاع ضدكودتا چاپ ارسال به دوست
vokradio.com,Los Angeles, CA, USA   

تداركات جامعه مدني براي دفاع ضدكودتاjine_sharb.jpg


دو شنبه 10 اوت 2009

شبكه سبز:ترجمه‌ي تحت‌الفظي عبارت فرانسوي «كودتا» مي‌شود: «ضربه‌ي دولت»‌. اما به هر نوع تصاحب و غصب غيرقانوني دستگاه دولت توسط يك گروه مسلح كودتا مي‌گويند.

رساله‌ي «ضدكو» يا «ضدضربه»، نوشته‌ي جين شارپ و بروس جينكيز، تجربه‌هاي ملت‌هاي مختلف در برابر كودتاها را بررسي كرده است. تأكيد رساله بر اين است كه مردم و مؤسسات آنان چگونه مي‌توانند و بايد طي همان رروزهاي اول با مقاومت خود كودتا را شكست بدهند و دستگاه دولت را در اختيار گروه منتخب خودشان بگذارند. اما اگر ملت نتواند در كوتاه مدت كودتا را درهم بشكند، ديكتاتوري حاكم مي‌شود،‌ و استراتژي مقاومت در برابر كودتا به استراتژي مبارزه‌ي بي‌خشونت عليه ديكتاتوري تغيير مي‌يابد.

رساله‌ي جذاب «ضدكو» چند پيوست دارد كه ترجمه‌ي يكي از آن‌ها با عنوان «تداركات جامعه مدني براي دفاع ضدكودتا» در ادامه تقديم مي‌شود.

در اين پيوست نقش و وظيفه‌ي «رسانه» ،‌«سازمان‌هاي سياسي»، «مؤسسات مذهبي»‌ و «گروه‌ها و مؤسسات تخصصي» در برابر كودتا بررسي و تشريح شده است.

Read More - ادامه مطلب...
 
<< شروع < قبل 1 2 بعد > پایان >>

صفحه 1 - 6 از 8
© 2007 - 1396, VOK Radio