مراسم امضای طومار سبزدر مرکز مراقبت‌های بهداشتی - روانی "جنسیس" لوس آنجلس 7/09
vokradio.com, Los Angeles, California, USA   

500participants_genesis_0709.jpgطرح جمع آوری امضاء برای « طومار سبز» زیر عنوان « احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران نيست» در بيش از ۱۸۰ شهر جهان.
بر اساس اين طرح پارچه ای با رنگ سبز پذيرای امضای کسانی بود که بر اين باور بودند
-مجری پروژه ثریا فلاح

 

500participants&staff who signed this petition in support of Iran's movement are from different nationality, countries,languages,and religions . The longest petition scroll in the world in solidarity with the Green Wave movement in Iran, and in protest to the fraudulent Ahmadinejad victory of the June 12th presidential election in Iran.In a spontaneous and unprecedented action many thousands of Iranians around the world organized themselves to let the world know,