به یادبود کسانی‌ که در جنبش اخیر ایران جان خود را از دست داده اند
vokradio.com, Los Angeles, CA, USA   

 به یادبود کسانی‌ که در جنبش اخیر ایران جان خود را از دست داده اند

برنامه دپارتمان مشاوران روانی مرکز مراقبت‌های بهداشتی - روانی جینسیس

برنامه شعر خوانی و موسیقی سنتیgenises.jpg

تار توسط : آیدین اخوت

با تشکر از ماداران و پدران عزیزی که برای حمایت از فرزندانشان گرد هم امدند

 

 
 
A Memorial Poetry reading, traditional music &Candle Light Vigil for Iranian Peopleby Department of Social Work in Genesis ADHC
for:VOKradio
By:Soraya Fallah
 
 

 

vokradio.jpg

Listen 2 vokradio at

http://vokradio.listen2myradio.com


free stats