گزارش تجمع ايرانيان ساكن لوس آنجلس در حمايت از قيام مردم داخل كشور ،افروختن شمع به ياد جانباختگان
vokradio.com, Los Angeles, CA, USA   

demonstration_la061709.jpgگزارش تجمع ايرانيان ساكن لوس آنجلس در حمايت از قيام مردم  داخل كشور ،افروختن شمع به ياد جانباختگان اخير

غروب روز چهارشنبه ١٧ ماه جون ٢٠٠٩، جمعيت كثيري از ايرانيان مقيم لوس آنجلس در حمايت از قيام مردم داخل ايران در اطراف منطقه وست وود و ساختمانهاي دولت فدرال امريكا تجمع كردند. اين تجمع به دليل حضور گروههاي مختلف سني، گروههاي مختلف اجتماعي و سياسي از اهميت زيادي بر خوردار بود. حضور وسيع جوانان ايراني در كنار نسل قديمي ايرانيان تبلور عزم واقعي آنان براي تغيير شرايط موجود در ايران بود. اگر چه اين اعتقاد به تغيير نقطه قوت تجمع امروز و چند روز اخير بوده است، با اينحال تفاوت و چگونگي اين تغيير خود موجب دو دستگي در ميان اين گروه از ايرانيان ساكن در لوس آنجلس مي باشد. گروهي تغيير را در ايجاد اصلاحات و فضاي باز سياسي توسط اصلاح طلبان داخل ميبينند و گروهي ديگر كه از از نظر تعداد افراد بيشتري را دربر مي گيرد تغيير را در سرنگوني جمهوري اسلامي معني ميكنند.

در تجمع امروز كه تعاد شركت كننده گان آن به بيش از دو هزار نفر تخمين مي زدند، برابر سنت لوس آنجلس نشينها گروه باور مندان به تغيرات اساسي در يك سو در زير پرچم شير و خورشيد نشان ايران، و در سمت ديگر خيابان ويلشر طيف گسترده اي ازگروههاي فكري ، عموما جوانان ايراني گرد آمده بودند. بر خلاف تجمع قبلي دو گروه سعي در ايجاد تجمعات مشترك و گاها بيان شعار هاي واحد مي دادند كه خود نشان از عزم آنان در مبارزه در يك جهت واحد بود.  تجمع امروز چون تجمعات قبلي مورد توجه رسانه هاي ايراني و امريكايي قرار گرفت. در تجمع امروز حضورهنر مندان ايراني مشهود بود. همچنين بسياري از فعالان سياسي و دست اندركاران سازمانهاي سياسي و حقوق بشري در تجمع امروز حضور داشتند

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

free stats