چه كساني بر ايران حكومت مي كنند؟
vokradio.com, Los Angeles, CA, USA   
چه كساني بر ايران حكومت مي كنند؟
 
edalat-khanevadegi01.jpg
اين درخت خانوادگي آقاي احمدي نژاد را ميتوانيد اينجا روي كامپيوتر خود حفظ كنيد