انتخابات رياست جمهوري ايران درمصاحبه راديو صداي زن با آقاي آزاد مراديان
نرگس كرمانشاهي راديو صداي زن   

انتخابات رياست جمهوري ايران درمصاحبه راديو صداي زن با آقاي آزاد مراديان 

٢٦مي ٢٠٠٩
coop_radio.gif

نرگس كرمانشاهي: Radio CO-OP 102.7 FM SFRO

azad_moradian_032307.jpgراديو صداي زن در ادامه سلسله برنامه هاي هفتگي خود در خصوص انتخابات رياست جمهوري ايران،  مصاحبه اي را با آقاي آزاد مراديان، مشاور امور رواني، دبير كميته كردهاي مقيم امريكا براي  حقوق بشر و دمكراسي در ايران، عضو جامعه دفاع از حقوق بشر ايران جنوب كاليفرنيا، ترتيب داده است كه توجه شما را به شنيدن اين مصاحبه جلب ميكنم.، مدت برنامه ٥٠ دقيقه

 

راديو صداي زن هر سه شنبه شب در ساعت ٧ بعد از ظهر برنامه هاي خود را از راديو ١٠٢.٧ اف ام از فرستنده خود در ونكوور كانادا بطور زنده پخش مي كند

 Vancouver, Radio CO-OP 102.7 FM SFRO

 

 

 

free stats