مصاحبه فيروزه خطيبي خبرنگار راديو فردا با آقاي آزاد مراديان
راديو فردا: فيروزه خطيبي   

radio_farda.jpg

 

 

 

  ٢٧ تير١٣٨٧

لوس آنجلس، كانون سخن

  تحليلي روانشناختي از شخصيت رواني صاحبان قدرت در جمهوري اسلامي  موضوع سخنراني آقاي آزاد مراديان در كانون سخن لوس آنجلس كه در نوع خود بحث متفاوتي بود  مورد توجه بسياري از شركت كننده گان در نشست قرار

kanoon-sokhan03.jpg
گرفت.  

 

kanoon_sokhan02.jpg

 

 

 

 فيروزه خطيبي خبرنگار راديو فردا با آقاي آزاد مراديان ، روانشناس، فعال سياسي و مدافع حقوق بشر ساكن لوس انجلس مصاحبه اي انجام داده اند  كه توجه شما را به متن اين مصاحبه جلب مي نمايم.

 

Listen 2 vokradio at http://vokradio.listen2myradio.com
 
 
 
 
 
 
 
free stats