مصاحبه بخش فارسي راديو صداي امريكا با آقاي مهدي خانبابا تهراني
Azad Moradian   

 vokradio.com

voa_news_logo.gif

mehdi-khanbaba_tehrani.jpgمصاحبه بخش فارسي راديو صداي امريكا با آقاي مهدي خانبابا تهراني

بخش فارسي راديو صداي امريكا در روز انتخابات تاريخي ايا لات متحده امريكا سه شنبه چهارم نوامبر ٢٠٠٨ اقدام به مصاحبه هاي متعددي با صاحب نطران و تحليل گران مسايل سياسي نموده و از آنها در خصوص تاثير نتايج اين انتخابات بر اوضاع جهان سوال نموده است.

عليرغم پايان انتخابات و اعلام نتايج ان مبني بر پيروزي دمكراتها و آقاي باراك اوباما، تحليل صاحب نظران سياسي در اين خصوص شنيدني است.

آقاي مهدي خانبابا تهراني فعال سياسي و مدافع حقوق بشر مقيم اروپا نظرات قابل تعمقي در اين خصوص ارايه نموده اند كه توجه شما را به شنيدن آن جلب ميكنيم.