مصاحبه اختصاصی بخش فارسی تلویزیون تیشک با آقائ دکتر لاهیجی در خصوص مسائل حقوق بشر در ایران
Tishk TV   

 vokradio.com

مصاحبه اختصاصی بخش فارسی تلویزیون تیشک با آقائ دکتر لاهیجی در خصوص مسائل حقوق بشر tishtv_drlaahidji102208.jpg

 بخش فارسی تلویزیون تیشک تی وی در مصاحبه ای اختصاصی با آقایان دکتر عبدالکریم لاهیجی و آقای دکتر محمد علی داد خواه به بررسی آخرین وضعییت مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی مدنی در ایران می پردازد. 

در این مصاحبه دکتر لاهیجی ضمن بررسی وضعییت حقوق بشر در ایران ، تضاد موجود میان منشور جهانی حقوق بشر با قوانین اسلامی را به نقد می کشد.