مصاحبه راديو صداي زن در ونكوور كانادا با خانم ثريا فلاح
نرگس كرمانشاهي راديو صداي زن   
مصاحبه راديو صداي زن در ونكوور كانادا با خانم ثريا فلاح
 
نرگس كرمانشاهي, راديو صداي زن

vokradio.com
soraya_knc19.jpg
نرگس كرمانشاهي: راديو صداي زن در ادامه سلسله برنامه هاي هفتگي خود در خصوص ٢٠مين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي سال در سال١٣٦٧ و وضعيت حقوقي زندانيان سياسي در زندانهاي جمهوري اسلامي

 مصاحبه اي را باخانم ثريا فلاح فعال سياسي و مدافع حقوق بشر مقيم لوس آنجلس كاليفرنيا ترتيب داده است كه توجه شما را به شنيدن اين مصاحبه جلب ميكنم.

 

102.7

  Canada FM

  ===============================================

مصاحبه راديو صداي زن در ونكوور كانادا با خانم ثريا فلاح
نرگس كرمانشاهي, راديو صداي زن

vokradio.com
 08/19/2008

مصاحبه راديو صداي زن در ونكوور كانادا با خانم ثريا فلاح

نرگس كرمانشاهي: راديو صداي زن در ادامه سلسله برنامه هاي هفتگي خود در خصوص مسايل حقوق بشر در ايران