سالى تازه ى٢٧١١ كوردى تان لي پيروز بيت , سال ١٣٩٠ خورشيدى برهمه شما پيروز باد, Happy NewRooz
VOKRadio.com, Los Angeles, California, USA   

سالى تازه ى٢٧١١ كوردى تان لي پيروز بيت


سال ١٣٩٠ خورشيدى برهمه شما پيروز باد
 
 
Happy New Year to all those who celebrate NewRooz
newroz_27011.jpg

كارگيران و كار به ده ستانى ده نگى كورده كانى دانيشتوى وه لاته يه ك گرتوه كانى ئه مريكا ، هيواى ساليكى پر له خوشى و ته ندروستى و سه ر به رزى ، بو ئيوى ئا زيزيان هه يه

سالى تازه ى٢٧١١ كوردى تان لي پيروز بيت


سال ١٣٩٠ خورشيدى برهمه شما پيروز باد
 

Happy New Year to all those who celebrate "NewRooz/ NawRoj / NoRuj "around the world, to Iranians, Kurds, Azeris, Afghans, Tajiks, and people across Central Asia .

Newroja we, u hemi gele Kurd prioz!

Hivi darim saleka serkeftu bit ji bo welate me