گزارش نقض حقوق بشردرکردستان طی سه‌ ماه‌ پاییز سال 1389
VOKRadio, Los Angeles, California, USA   

گزارش نقض حقوق بشردرکردستان طی سه‌ ماه‌ پاییز سال 1389

(بازداشت، کشته‌  و زخمی شدن 175 نفرطی سه‌ ماه‌ پاییز )

12.22,2010

کردستان کرد نیوز:  دستگاه‌ های امنیتی، پلیسی ونیروهای مسلح جمهوری اسلامی درتداوم kurdish_students_tehranuniversities030809.jpgروند و سیاست همیشگی سرکوب و کشتاردر کردستان صفحه‌ ی دیگری از کارنامه‌ سیاه‌ نقض حقوق بشردرکردستان را گشوده‌اند.

براساس گزارشات مرکز خبری کردستان وکرد در سه‌ ماه‌ پاییزامسال نیروهای جمهوری اسلامی درکردستان بیش از 23 نفررا به ‌ضرب گلوله‌ از پای درآورده‌  که‌ بیش از 17 نفراز آنان کاسبکاران و کولبران مناطق مرزی بوده‌اند.

هم چنین درنتیجه‌ی تیراندازی نیروهای رژیم به‌ سوی کاسبکاران مناطق مرزی کردستان ،  24 نفرنیز زخمی شده‌ و بیش از 80 راس قاطر باربر کاسبکاران کشته شده و بیش از650 بارکاسبکاران نیز ضبط و توقیف شده‌ که‌ عمدتا سی دی، سیگار وپارچه‌ بوده‌ است.

در میان این کشته‌ شدگان که‌ اسامیشان در فهرست زیر آمده‌ است ، دونفر درزندان اعدام شده‌ ودو نفر ازآنان نیز با انفجارمین ، جان خودرا از دست داده‌ و دو تن نیز از کولبران مرزی بوده‌اند که‌ از فرط سرما جان باخته‌اند.

نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی درکردستان در مدت این سه‌ ماه‌ دست کم 115 نفر را به‌ اتهام فعالیت سیاسی وهمکاری با احزاب کردی  بازداشت نموده‌اند.  تعدادی ازاین افراد، با قراروثیقه‌ ی سنگین وتا زمان دادگاهی آزاد شده‌ وحداقل 43 نفراز این افراد پس از دادگاهی به‌ 6 ماه‌ تا 14 سال حبس محکوم‌ شده‌اند.

سیاست سرکوب جمهوری اسلامی در حوزه‌ دانشگاه نیز بر ضد دانشجویان کرد ادامه‌ داشته‌ و در مدت سه‌ ماه‌ پاییزامسال 17 دانشجوی کرد در دانشگاههای ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و4 تن از این 17 نفربا دستور مراکزامنیتی ازدانشگاه‌ اخراج ‌ واز ادامه‌ تحصیل محروم شده و 11 نفراز این دانشجویان نیز به‌ دست ور حراست و کمیته‌ انضباطی دانشگاه‌ ها به‌ اتهام فعالیت سیاسی به‌ چند ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند.

فعالین مذهبی، محیط زیست، کاسبکاران ، دانشجویان و فعالان سیاسی ومدنی ، قربانیان اصلی نقض حقوق بشر در این مدت بوده که توسط مراکزامنیتی ونظامی ودستگاه‌ قضایی جمهوری اسلامی بازداشت ، محکوم و یا به‌ گلوله‌ بسته‌ شده اند.

شایان ذکراست که‌ این گزارش تنها استناد به‌ خبرها وگزارشهایی است که‌ به‌ مرکز خبر" کردستان وکرد " رسیده‌ ونام و مشخصات و هویتشان مشخص شده‌ است، وگرنه‌ بدون تردید شمار قربانیان سیاست سرکوب و خشونت آمیز نقض حقوق بشردر کردستان بیش از این موارد ذکرشده‌ است.

جدول زیر بیانگر جزئیات نقض حقوق بشردر کردستان توسط جمهوری اسلامی در سه‌ ماهه‌ پاییز است:

 

 

ردیف

مشخصات

مکان

شغل

نوع آسیب

توضیحات

تاریخ

1


مختار هوشمند

مریوان

هنرمند

بازداشت شده‌

به‌ 16 ساڵ زندان محکوم شده‌ بود که‌ این حکم به‌ 6 سال تقلیل یافته‌ است

1-      7 -89


2


جمال امینی

سقز

شهروند عادی

بازداشت شده‌  

به‌ 3 سال زندان محکوم شده‌ است

2-      7 - 89


3


محمد منیری

سقز

شهروند عادی

بازداشت شده‌  

به‌ 1 سال زندان محکوم شده‌ است

3-      7 - 89


4


بختیار ا‌ورامی

مریوان

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

5 - 7 -89


5


غریب فاطمی

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

به‌ 10 سال زندان محکوم شده‌ است

5 - 7 - 89


6


خالد آلاله‌

ته‌رکه‌ش

شهروند عادی

بازداشت شده‌

به‌ 2سال زندان محکوم شده‌ است

7 -7 -89


7


ابراهیم بهرامپور

پیرانشهر

شهروند عادی

بازداشت شده‌

به‌ 2سال زندان محکوم شده‌ است

7 - 7-89


8


ر‌وان باپیری

پیرانشهر

شهروند عادی

بازداشت شده‌

به‌ 4 ماه زندان محکوم شده‌ است

7 -     7 -89


9


علیرضا اسکند‌ری

کرماشان

روزنامه‌نگار

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

11 -7 -89


10


صالح محمدی

دهگلان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

12 - 7 -89


11


سامان کریمی

دهگلان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

12 - 7 -89


12


سیامند محمدپور

سردشت

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

13 - 7- 89


13


مهدی‌ مومنی

ایوان غرب

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

12 - 7- 89


14


مهدی‌ نصر‌تی‌

ایوان غرب

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

12 - 7- 89


15


هادی‌ نووسره‌تی

ایوان غرب

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

12 - 7- 89


16


محسن محمدی‌

ایوان غرب

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

12 - 7- 89


17


امیر نصر‌تی‌

ایوان غرب

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

12 - 7- 89


18


یوسف قنبری‌

ایوان غرب

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

12 - 7- 89


19


حسن كریمی ‌تبار

ایوان غرب

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

12 - 7- 89


20


مسعود كریمی تبار

ایوان غرب

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

12 - 7- 89


21


اقبال  زارعی

سقز

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

12 -7 -89


22


فخرالدین میرزایی

سقز

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

12 -7 -89


23


علی عبدولاپوران

بوکان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

17 - 7- 89


24


ا‌میر حاتمی

پاوه‌

فعال محیط زیست

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

19- 7 -89


25


عرفان صالحی

پاوه‌

فعال محیط زیست

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

19- 7 -89


26


محمد ابراهیمی

پاوه‌

فعال محیط زیست

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

19- 7 -89


27


امانج محمد‌ی

سنندج

دانشجو

بازداشت شده‌

به‌ 2 سال حبس محکوم شده‌‌

20 - 7- 89


28


جمال ا‌مین زاده‌

----------

شهروند عادی

بازداشت شده‌

در 15 سالگی بازداشت و به‌ حبس ابد محکوم شده‌ است

-------------

29


جمال پروازه‌

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

22 - 7- 89


30


قانع کاوه

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

22 - 7- 89


31


کیوان نیک پیک

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

22 - 7- 89


32


فرزاد به‌ده‌خش

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

22 - 7- 89


33


صلاح شیخ احمدی

سنندج

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

15 - 7 - 89


34


امین مدنی

سنندج

روزنامه‌نگار

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

25 -7- 89


35


امیر مجیدی

مریوان

دانشجو

کشته‌ شده‌

جنازه‌اش بعد از یک هفته‌ در دانشگاه پیدا شده‌ است

26 - 7- 89


36


دیاكو سه‌تاری

سقز

شهروند عادی

بازداشت شده‌

به‌ 6 ماه حبس محکوم شده‌ است

27 - 7 -89


37


امیر ا‌مانیان

سقز

شهروند عادی

بازداشت شده‌

به‌ 6 ماه حبس محکوم شده‌ است

27 - 7 -89


38


رحمان مام ر‌سول

ساوانی سردشت

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

26 - 7- 89


39


غیاث نادرزاده‌

سقز

دانشجو

بازداشت شده‌

توسط مقامات امنیتی

...............

40


دلیر روزگه‌رد

سقز

دانشجو

بازداشت شده‌

توسط مقامات امنیتی

...............

41


هژیر ابراهیمی

سقز

دانشجو

بازداشت شده‌

توسط مقامات امنیتی

...............

42


شورش بایزیدی

بوکان

دانشجو

بازداشت شده‌

توسط مقامات امنیتی

27- 7 -89


43


قادر حمیدی‌

پاوه‌

معلم

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

1 -8 -89


44


نعمت اسدی

سنندج

فعال مدنی

بازداشت شده‌

به‌ 9 ماه حبس محکوم شده‌ است

4 - 8- 89


45


ا‌بوبکر آذ‌ربار

مهاباد

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

6 - 8 -89


46


پرویز قربانی

کامیاران

شهروند عادی

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

8 - 8-89


47


قاسم و‌یسی

کامیاران

هنرمند

بازداشت در مکان نامعلوم

توسط اداره‌ی اطلاعات

9 - 8- 89


48


فرهاد فلاحی

کامیاران

هنرمند

بازداشت در مکانی نامعلوم

توسط اداره‌ی اطلاعات

9 - 8- 89


49


عباد شیخی‌‌

 

سقز

شهروند عادی

بازداشت شده‌  

به‌ ا سال حبس محکوم شده‌ است

11 -8 -89


50


كاوه‌ غفاری‌

سقز

شهروند عادی

بازداشت شده‌  

به‌ 6 ماه حبس محکوم شده‌ است

11 -8 -89


51


علی قادری

بانه‌

شهروند عادی

بازداشت شده‌

به‌ 4 سال محکوم شده‌ است

12 -8 -89


52


محمد شریف رضا

اشنویه‌

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

9 - 8- 89


53


آزاد ژاراوه‌ای

اشنویه‌

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

9 - 8- 89


54


جلیل ژاراوه‌یی

اشنویه‌

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

9 - 8- 89


55


كامل ابراهیمی فرد

اشنویه‌

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

11 - 8- 89


56


احمد باب

مهاباد

فعال سیاسی

قبلا در بازداشت بود

به‌ طور غیابی به‌‌ 14سال حبس محکوم شده‌ است

14 - 8 -89


57


محمد مجیدزاده‌

سقز

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

15 -8 -89


58


بهروز تناسبی

سقز

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

15 -8 -89


59


حید‌ر باشماخی

مریوان

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

15 - 8- 89


60


هیوا مینوی

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

به‌ 7 سال زندان محکوم شده‌ است

16 -8 -89


61


فتاح اسماعیل زاده‌

بوکان

شهروند عادی

بازداشت شده‌  

توسط اداره‌ی اطلاعات

16 - 8- 89


62


جمال ساریکی

بانه‌

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

15 - 8- 89


63


حیدر آرمین

اشنویه‌

شهروند عادی

بازداشت شده‌

به‌ 8 ماه زندان محکوم شده‌ است

16 - 8- 89


64


ا‌فشین حسین پناهی

دهگلان

شهروند عادی

قبلا در بازداشت بود

به‌ 1 سال زندان محکوم شده‌ است

17 - 8- 89


65


ر‌ئوف ابراهیمی

سردشت

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

17 - 8- 89


66


سلیم آروم

بوکان

معلم

بازداشت شده‌

توسط اطلاعات

17 - 8- 89


67


علی اصغری

دیواند‌ره‌

شهروند عادی

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

18 - 8- 89


68


صدیق خسر‌وی

نقده‌

فعال کارگری

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

18 - 8- 89


69


ابراهیم اسماعیلی

نقده‌

فعال کارگری

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

18 - 8- 89


70


ادریس حمزه‌ پناهی

سردشت

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

19 - 8- 89


71


شورش محمدپور

سردشت

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

19 - 8- 89


72


سرو‌ت  ملا کریم

بانه‌

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

20 - 8- 89


73


مطلب  ملا رحیم

بانه‌

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

20 - 8- 89


74


سعید فتاحی

سقز

بازاری

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

23 - 8- 89


75


علی محمدی

سقز

هنرمند

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

23 - 8- 89


76


رزگار مرادی

سقز

دانشجو

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

23 - 8- 89


77


عومه‌ر سمایل پوور

نقده‌

فعال کارگری

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

20 - 8- 89


78


جمال‌ سلیمانی

جوانرود

فعال مذهبی

بازداشت شده‌

به‌ 13 سال زندان محکوم شده‌ است

20 - 8 - 89


79


شورش ........

مریوان

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

23 - 8 -89


80


آزاد منیرنیا

کامیاران

فعال کارگری

بازداشت شده‌

به‌  4 ماه زندان محکوم شده‌ است

24 - 8-89


81


مراد اسکنیار

وان

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح

23 - 8- 89


82


شاهو بابایی

جونرود

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح

24 - 8- 89


83


عبدلله‌ بهمه‌رد

ارومیه‌

فعال سیاسی

اعدام شده‌

توسط مقامات قضایی

25 -  8- 89


84


عبدالخالق بهمه‌رد

ارومیه‌

فعال سیاسی

اعدام شده‌

توسط مقامات قضایی

25 -  8- 89


85


ریباز ئیسماعیلزاده‌

سردشت

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

26 - 8- 89


86


ر‌سول حاجی احمد

سردشت

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

26 - 8- 89


84


نادر مجیدیان

سقز

و‌رزشکار

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

28 - 8- 89


88


بهروز لاجو‌رد

سلماس

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

28 - 8- 89


89


فیروز مالکی

سلماس

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

28 - 8- 89


90


شورش عزیزی

اشنویه‌

کاسبکار

بازداشت شده‌

به‌ 16 ساڵ زیندان مه‌حکوم کراوه‌

29 - 8 -89


91


ر‌حمان مام ر‌سول

سردشت

کاسبکار

کشته‌ شده‌

نه‌ ته‌قه‌ی هێزه‌کانی کۆماری ئیسلامی

30 - 8- 89


92


محمد حکیمی

سقز

شهروند عادی

قبلا در بازداشت بود

غیابی به‌ 2 سال زندان و30 میلیون تومان محکوم شده‌ ‌

1 - 9 - 89


93


نادر میرانی

اشنویه‌

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

1 - 9- 89


94


لقمان طاهری

اشنویه‌

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

1 - 9- 89


95


موسی طه پور

اشنویه‌

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

1 - 9- 89


96


که‌مال ...............

بانه‌

کۆڵبه‌ر

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

3 - 9 -89


97


امید نوری

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

4 - 9 - 89


98


حامد مریمی

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

4 - 9 - 89


99


برهان رازخدیو

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

4 - 9 - 89


100


ابراهیم سلیمانی

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

4 - 9 - 89


101


ابوبکر یگانه

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

5- 9 -89


102


عادل سهرابی

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

5- 9 -89


103


ر‌فیق سهرابی

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

5- 9 -89


104


خیرالله حقجویان

کرماشان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

3 - 9 - 89


105


حجت زهنووریان

کرماشان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

3 - 9 - 89


106


دلیر روزگرد

سقز

دانشجو

قبلا در بازداشت بود

به‌ 10  سال زندان محکوم شده‌ است

6- 9- 89


107


قادر  شیری

سقز

نویسنده‌

قبلا در بازداشت بود

به‌  5  سال زندان محکوم شده‌ است

6 - 9- 89


108


رزگار مرادی

سقز

حقوقدان

پێشتر گیرابوو

به‌  5  سال زندان محکوم شده‌ است

6 - 9- 89


109


رحمان حسین پور

بوکان

کتابفروش

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

7-9-89


110


جمال امینی

مریوان

دانش آموز

کشته‌ شده‌

به‌ علت انفجار مین

9 -9 -89


111


ساوان الیاسی

مریوان

دانش آموز

کشته‌ شده‌

به‌ علت انفجار مین( 20 روز بعد از انفجار)

9 -9 -89


112


اریا شیخ الاسلامی

مریوان

دانش آموز

زخمی شده‌ است

به‌ علت انفجار مین

9 -9 -89


113


حسن تابناک

اشنویه‌

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

 10 - 9- 89

114


برهان درخشانی

مریوان

دکتر

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

10 - 9 -89


115


محمود ........

پیرانشهر

کاسبکار

کشته‌ شده‌

در کوهستان از فرط سرما یخ زده‌

11  - 9 -89


116


ابراهیم ........

پیرانشهر

کاسبکار

کشته‌ شده‌

در کوهستان از فرط سرما یخ زده‌

11  - 9 -89


117


رسول.........

اشنویه‌

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

11  - 9 -89


118


که‌ماڵ شابازی

ا‌ورامان

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

11  - 9 -89


119


صاحب مرادی

ا‌ورامان

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

11  - 9 -89


120


ملامحمد برائی

بوکان

فعال مذهبی

بازداشت شده‌

به11  سال زندان محکوم شده‌

12 - 9- 89


121


عبدالله خسروزادە

بوکان

فعال مذهبی

بازداشت شده‌

به 6 سال زندان محکوم شده‌

12 - 9- 89


122


حسین حیدەری

بوکان

فعال مذهبی

بازداشت شده‌

به  6  سال زندان محکوم شده‌

12 - 9- 89


123


سبحان احمدزادە

بوکان

فعال مذهبی

بازداشت شده‌

به  6  سال زندان محکوم شده‌

12 - 9- 89


124


حسام محمدی

بوکان

فعال مذهبی

بازداشت شده‌

به 6 سال زندان محکوم شده‌

12 - 9- 89


125


هیمن مەحمود تختی

بوکان

فعال مذهبی

بازداشت شده‌

به 5 سال زندان محکوم شده‌

12 - 9- 89


126


صدیق احمدی

بوکان

فعال مذهبی

بازداشت شده‌

به  2 سال زندان محکوم شده‌

12 - 9- 89


127


جمال کریمی

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

13 - 9 - 89


128


حسن جولانی

سنندج

دانشجو

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

13 - 9 - 89


129


رحیم ر‌حمانی

بانه‌

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات

................

130


نبی کریمی

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

به‌ 2 سال زندان محکوم شده‌

14 - 9 -89


131


مسلم احمدی

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

به‌ 2 سال زندان محکوم شده‌

14 - 9 -89


132


مرصل محمدی

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

به‌ 2 سال زندان محکوم شده‌

14 - 9 -89


133


علی داو‌ری

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

به‌ 2 سال زندان محکوم شده‌

14 - 9 -89


134


هوشیار احمدی

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

به‌ 2 سال زندان محکوم شده‌

14 - 9 -89


135


فتح الله صفاری

سنندج

شهروند عادی

بازداشت شده‌

به‌ 1سال زندان محکوم شده‌

15 - 9 -89


136


هژیر ر‌نجبری

بانه‌

دانشجو

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

15 - 9- 89


137


صلاح مصط‌فاپور

سقز

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

ماوه‌ی مانگێکه‌

138


خبات کریمی

دهگلان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

16 - 9 - 89


139


فتاح باشماخی

سقز

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی‌

15 - 9 -89


140


کامران قادری

مریوان

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

17 - 9- 89


141


صلاح مام صالح

مریوان

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

17 - 9- 89


142


جمال رسول پور

سردشت

شهروند عادی

بازداشت شده‌

3 ماه است به‌ اتهام سیاسی بازداشت شده‌ است


................

143


آریا حامدی‌

کرماشان

دانشجو

بازداشت شده‌

به‌ 6 ماه زندان محکوم شده‌

17- 9 -89


144


یاسین ایراندوست

شوشمی کرمانشاه

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

 15 - 9- 89

145


مسلم ،،،،،،،

شوشمی کرمانشاه

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

 15 - 9- 89

146


بختیار ر‌سایی

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

16 - 9- 89


147


عطا پینجوینی

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

 توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

16 - 9- 89


148


کریم احمدی

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

 توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

16 - 9- 89


149


سوران 0000000

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

16 - 9- 89


150


محمدصالح ایومن

سنندج

دانشجو

محروم از

تحصیل شده‌ است

16 -9 -89


151


وحید بهرام

سنندج

دانشجو

محروم از

تحصیل شده‌ است

16 -9 -89


152


دلیر اسكند‌ری

سنندج

دانشجو

محروم از

تحصیل شده‌ است

16 -9 -89


153


آر‌ش صالحی

سنندج

دانشجو

محروم از

تحصیل شده‌ است

16 -9 -89


154


عثمان محمدی 

پیرانشهر

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

18 - 9- 89


155


محمود مینه‌زاده‌

پیرانشهر

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

18 - 9- 89


156


شاخوان حسینی

سقز

شهروند عادی

قبلا در بازداشت بود

به‌ 8 سال زندان محکوم شده‌ ‌

...............

157


احمد احمدپور

سقز

شهروند عادی

بازداشت شده‌

به‌ 6 ماه زندان محکوم شده‌ ‌

21 - 9- 89


158


محمد که‌سکین

وان

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

23 - 9- 89


159


عاکیف یه‌لدزی

وان

کاسبکار

زخمی شده‌ است

توسط نیروهای مسلح دولتی

23 - 9- 89


160


زاکیر تورگوت

وان

کاسبکار

زخمی شده‌ است‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

23 - 9- 89


161


کیهان عه‌باسی

سنندج

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

23 - 9 -89


162


کاوه‌ خلیفه‌ای

سقز

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

23 -9 -89


163


آزاد رستمی

سقز

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

23 -9 -89


164


امید محمدا‌مینی

سقز

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

23 -9 -89


165


عبدالله بهرامی

بانه‌

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

ماوه‌ی مانگێکه‌

166


بایزید دانش پژوه

مهاباد

شهروند عادی

زخمی شده‌ است

به‌ هۆی ته‌قینه‌وه‌ی مین

21 - 9 - 89


167


سالار ابراهیمی

بوکان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

25 - 9 -89


168


سیروان قادرپوراذ‌ر

بوکان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

..................

169


آزادی ملا حمزه‌

سردشت

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

27 - 9 - 89


170


محمد کاک خالید

سردشت

کاسبکار

زخمی شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

27 - 9 - 89


171


یونس رستمی

ئابدانان

فعال سیاسی

بازداشت شده‌

به‌ 6 ماه زندان محکوم شده‌ ‌

28 - 9 -89 


172


سیروس یاسینی

ورمێ

کاسبکار

کشته‌ شده‌

توسط نیروهای مسلح دولتی

26 -9 -89


173


عمر پزشکیان

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

25- 9 -89


174


علی اسماعیل نژاد

بوکان

فعال فرهنگی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

27 -9 -89


175


دلیر درسیم

مریوان

شهروند عادی

بازداشت شده‌

توسط اداره‌ی اطلاعات این شهر

28- 9- 89


 

 Share this Article
vokradio.jpg