وتو ويژي ده نگي كورده كاني دانيشتوي ئه مريكا له كه ل دوكتور سامان شالي له سه ر كار و باري هه ريم
vokradio.com, Los Angeles, California, USA   

 وتو ويژي ده نگي كورده كاني دانيشتوي ئه مريكا له كه ل دوكتور سامان شالي له سه ر كار و باري هه ريمي كورديستان

٠٦saman_soraya_interview.jpg-١٦-٢٠١٠

خاتو سوره يا فه لاح  بو ده نگي كوردستان له ئه مريكا

وتو ويژي ده نگي كوردستان له ئه مريكا له كه ل دوكتور سامان شالي، راويژ كاري كار و باري سياسي . سه روكي پيشوي كونگره نه ته وي كورد له باكوري ئه مريكا ، له سه ر وه زعي سياسي و ئابوري هه ريمي كورديستان، هه ل بژارد نه كاني پارليماني عيراق، به ري يه ك گرتوي كورد، ليستي گوران و بو چوني لايه نه كاني ده سه لاتدار له هه ريمي كورديستان سه بارت به ره وتي ديمو كراسي خوازي له م هه ريمه دا.

 

 


 ئه م ويديو يه له ٢٨ مانگي مه ي ٢٠١٠ تومار  كه راوه و١١ خوله،
تكايه له بير و بورواي خوتان له ريگاي اي ميل ژيره وا ئاگادارمان كه ن
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

vokradio.jpg

Listen 2 vokradio at http://vokradio.listen2myradio.com

free stats