سخنراني خانم شيرين عبادي در تظاهرات سالگرد اعتراضات مردمي به نتايج انتخابات رياست جمهوري سال ١٣٨٨
vokradio.com, Los Angeles, California, USA   

سخنراني خانم شيرين عبادي درپاريس؛ تظاهرات سالگرد اعتراضات مردمي

به نتايج انتخابات رياست جمهوري سال ١٣٨٨

 
 

خانم شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل در مراسم روز جهاني حمايت از مردم ايران  كه در پاريس و در سالگرد جنبش اعتراضي مردم ايران به نتايج انتخابات ، سركوب ، زنداني كردن، شكنجه ، تجاوز و قتل عام كردن زندانيان شركت كرده بود به ايراد سخان كوتاهي پرداخت. ايشان در سخنان خود به ترس و زبوني جمهوري اسلامي در مقابله با جنبش رو به افزايش مردم ايران اشاره كردند و موارد نقض حقوق بشر در طي يكسال اخير را متذكر شدند.

ايشان در بخشي از سخنانشان ضمن اشاره به اعدام فرزاد كمانگر، شيرين علم هولي، علي حيدري، فرهاد وكيلي و مهدي اسلاميان، ضمن تقبيح اين عمل و اينكه چرا جمهوري اسلامي بعد از چهل روز از دادن پيكر هاي آنان به خانواده هايشان خود داري كرده است ، امري جز ترس از حركت اعتراضي مردم ندانست.

ايشان در بخش ديگري به آزاد كردن تعدادي از زندانيان و مدافعين حقوق بشر در يك ماه اخير اشاره كرد و متذكر شد كه آزادي اين تعداد با قيد ضمانتهاي كلان، محروم كردن آنان از دفاع از حقوق بشر است

وي در آخر به نحوه  دستگيري خانم محمدي در تهران  اشاره مي كند و آنرا گوشه اي از بي احترامي به حقوق انساني شهروندان ايراني ذكر مي كند.