مصاحبه راديو صداي زن ونكوور با آقاي آزاد مراديان در خصوص اعدامهاي اخير در ايران
vokradio, Los Angeles, California, USA   

مصاحبه راديو صداي زن ونكوور با آقاي آزاد مراديان در خصوص اعدامهاي اخير در ايرانcoop_radio.gif

نرگس كرمانشاهي راديو صداي زن ١٠٢.٧ اف ام ونكوور

CO-OP 102.7 FM SFRO

در پي اعدام ٥ جوان آزاديخواه ومدافع حقوق بشر ، فرزاد كمانگر، شيرين علم هولي، فرهاد وكيلي، علي حيدريان و azad_moradian_032307.jpgمهدي اسلاميان، موجي از اندوه و ماتم سراسر جامعه ايراني خارج از كشور را در ميان گرفت. بسياري ازسازمانهاي مدافع حقوق بشر در اروپا و امريكا با صدور بيانيه هايي اعدام اين آزاديخواهان را محكوم كردند و همزمان از جمهوري اسلامي خواستند كه جلو اعدامها ، شكنجه و زنداني شدن فعالان سياسي را بگيرد. در همين راستا در بسياري از شهرهاي بزرگ در اروپا و امريكا و كشورهاي همجوار ايران، تظاهرات  وسيعي صورت گرفت .برخي از  اين تظاهرات كه در جلو دفاتر نمايندگي هاي ايران ، كنسولگريها و سفارتخانه هاي ايران صورت گرفت به خشونت  و درگيري با پليس گراييد.

در خصوص اعدام اين جوانان صادق ايران مصاحبه اي با آقاي آزاد مراديان،  رواندرمانگر و مدافع حقوق بشر مقيم لوس آنجلس انجام شده است كه توجه شما را به بخشي از اين برنامه اختصاصي سه شنبه ١١ ماه مي ٢٠١٠  جلب ميكنيم

 

 

 

 

 

free stats