مصاحبه اختصاصي با خانم رضوان مقدم از فعالان جنبش زنان در ایران و از اعضای کمپین یک میلیون امضا
vokradio, Los Angeles, California, USA   

  مصاحبه اختصاصي  با خانم رضوان مقدم از فعالان جنبش زنان در ایران و از اعضای کمپین یک میلیون امضا  

تهيه و تنظيم: ثريا فلاح 


گزارش حاضر مصاحبه ثریا فلاح با خانم رضوان مقدم از فعالان جنبش زنان در ایران و از اعضای کمپین یک میلیون امضا می باشد.این مصاحبه در  در تاریخ 24 ماه مارچ 2010  در جلسه ايکه به مناسبت حضور ایشان برگزار شده بود صورت گرفته است.
خانم مقدم جهت حضور در كنفرانس ساليانه سازمان ملل متحد در امور زنان، به امريكا دعوت شده بودند. ايشان در طي اين سفر در چند جلسه سخنراني در نيويورك و كاليفرنيا با حضور اعضا كمپين يك ميليون امضا براي برابري شركت نموده و از نزديك به سوالات حاضران پاسخ گفتند
 

free stats