فيلم وگزارشي كوتاه از اعتصاب غذاي حاميان مادران عزادار لوس آنجلس در حمايت از آزادي زندانيان سياسي
vokradio, Los Angeles, California, USA   

فيلم وگزارشي كوتاه از اعتصاب غذاي حاميان مادران عزادار لوس آنجلس در حمايت از آزادي زندانيان سياسي ايران

soraya_fallah_hunger_0210.gifاختصاصي vokradio

٢١ فوريه ٢٠١٠

لوس آنجلس: بنا به دعوت مادران عزادار لوس آنجلس و در همراهي با برنامه اعتصاب غذاي سراسري حمايت از آزادي زندانيان سياسي ايران، طي روزهاي شنبه و يكشنبه ٢٠ و ٢١ فوريه سال ٢٠١٠ ميلادي، برنامه اعتصاب غذاي نمادين در محل هميشگي تجمع حاميان مادران عزادار در تقاطع خیابان اوشن و کلرادو، ورودی سانتامونیکا پیر برگزار گرديد. اين برنامه كه از ساعت ٩ صبح آغاز و در ساعت ٧ غروب پايان پذيرفت مورد استقبال زيادي از سوي حاميان مادران عزادار و بازديد كننده گان از اين محل قرار گرفت.

 تصاوير جانباختگان راه آزادي ايران وتصاوير زندانيان سياسي همراه با پخش سرودهاي حماسي و آزاديخواهانه افراد زيادي را به سوي محل برگزاري مراسم كشانده بود. از جمله فعاليتهاي قابل توجه ايجاد يك زندان نمادين با تصاوير تعدادي از زندانيان سياسي و حضور يكي از زندانيان سابق در داخل اين زندان نمادين توسط اعضا كمپين يك ميليون امضا بود 

از سوي برگزار كننده گان اين برنامه از تعدادي از فعالين سياسي و اجتماعي مقيم لوس آنجلس دعوت شده بود كه در طي برگزاري مراسم به ايراد سخنراني بپردازند. از جمله مدعوين اين برنامه خانم ثريا فلاح بودند كه قسمتهايي از سخنان ايشان در زير مي آيد

اين برنامه مورد حمايت گروههاي فعال اجتماعي و حقوق بشري از جمله هواداران كمپين يك ميليون امضا و جامعه دفاع از حقوق بشر ايران جنوب كاليفرنيا قرار گرفت.

 

 

 

 

2 Days Hunger Strike: Solidarity Mourning Mothers LA - Feb 20 & 21

 

The event was supported by the following committees:

1. New York: Solidarity Committee for Advancement of Democracy in Iran
2. Vancouver: Neda for Freedom
3. Atlanta: People4Iran
4. Montreal: Committee to Defend Iranian people's struggle
5. Ottawa: Persian Cultural Association
6. Dallas: Anjoman Ara Iran,
7. San Francisco
8. Los Angeles: Mournful Mothers "of Iran
9. Boston: Boston Iranian Coalition
10. Washington DC: Solidarity Committee to Protect Iranian People's Will
11. Toronto: Neda for Peace and Freedom
12. Orange County: Orange County Iranians for Democracy
13. Arizona: Democracy and Freedom for Iran
15. Chicago: Committee in Solidarity with people's Struggle in Iran

 

 

 

==============
=========
===
=

vokradio.jpg

VOK Radio

Listen 2 vokradio at http://vokradio.listen2myradio.com


free stats