مصاحبه لونا شاد با آقاي آزاد مراديان در مورد تلاش كنشگران حقوق بشر براي جلوگيري از اعدام زندانيان
vokradio.com,Los Angeles, CA, USA   

wintv_logo.jpg مصاحبه لونا شاد با آقاي آزاد مراديان در مورد تلاش كنشگران حقوق بشر براي جلوگيري از اعدام زندانيان كرد در كردستان ايران

١٢ نوامبر ٢٠٠٩

تلويزيون بين المللي واشنگتن، WIN TV در خصوص چگونگي اعدام احسان فتاحيان، فعال سياسي كرد در روز چهارشنبه ١١ نوامبر ٢٠٠٩و همينطور كوشش كنشگران حقوق بشر در جلوگيري از اجراي حكم ايشان ، مصاحبه كوتاهي با آقاي آزاد مراديان، كنشگر حقوق بشر و دبير كميتته كردهاي مقيم امريكا براي حقوق بشر و دمكراسي در ايران انجام داده اند كه توجه شما را به شنيدن آن جلب مي نماييم.

win_tv_azad_moradian_111209.jpg    win_tv_azad_111209.jpg

خانم لونا شاد از ايشان در خصوص فعاليتهاي فعالان حقوق بشر براي جلوگيري از تكرار چنين مسله اي از جمله  در مورد ديگر محكومين به اعدام در كردستان پرسشي رامطرح نموده اند.

 

 

 

 

 

===============
=========
===
=

vokradio.jpg

VOK Radio

Listen 2 vokradio at http://vokradio.listen2myradio.com

free stats